Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu"

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. śmierć w rodzinie, wypadek, nagła choroba, klęska żywiołowa, zdarzenie losowe lub inne okoliczności, które wymagają udzielenia wsparcia w formie posiłku), gdy uczeń albo dziecko mieszkające na terenie gminy Raszyn nie spełnia warunków otrzymania pomocy określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Informacja taka zawiera następujące dane: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, grupa/klasa do której uczęszcza, imiona, nazwiska rodziców/opiekuna prawnego, data od kiedy dziecko jest objęte pomocą w formie posiłku oraz okoliczności uzasadniające wydanie posiłku.
Przyznanie pomocy o której mowa w ust. 2 jest możliwe w chwili wystąpienia potrzeby, bez zwłoki spowodowanej koniecznością przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Powyższy tryb nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej, udzielona pomoc powinna być doraźna, traktowana przejściowo, tj. do czasu ustąpienia uzasadnionej przyczyny, powodującej, że rodzice/opiekunowie prawni/faktyczni danego dziecka nie mogą pokryć kosztów posiłków w szkole we własnym zakresie.

Dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do poinformowania Ośrodka o zaprzestaniu lub zamiarze zaprzestania spożywania posiłku przez dziecko lub ucznia.

Odpowiedzialność za weryfikację dzieci i uczniów pod tym względem ponosi wyłącznie dyrektor danej placówki oświatowej, ponieważ w takich przypadkach tylko szkoła lub przedszkole posiada odpowiednią wiedzę na temat dziecka lub ucznia przewidzianego do pomocy w tym nadzwyczajnym trybie.

Koszty posiłków, przyznanych w ww. trybie pokrywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, listy dzieci lub uczniów oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 2 nie może

przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Uchwała Nr LXXXVI/719/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024 - 2028

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.