Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Świadczenie niepieniężne

Usługi opiekuńcze świadczone w formie:

- podstawowych usług opiekuńczych,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi przysługują osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub gdy rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania osoby tego wymagającej, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem - w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie ustalonych potrzeb.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są:

- nieodpłatnie dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego,
- odpłatnie dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tabela odpłatności usługi opiekuńcze na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLV/780/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r.

Procent kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność za
1 godzinę w %

Procent kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Odpłatność za 1 godzinę w %

Do 100% kryterium
( do 776,00 zł)

bezpłatnie

Do 100% kryterium
( do 600,00 zł)

bezpłatnie

Powyżej 100% - 120%
(pow. 776,00 zł – 931,20zł)

5%

Powyżej 100% - 150%
(pow. 600,00 zł – 900,00 zł

5%

Powyżej 120% - 160%
(pow.
931,20 zł – 1241,60zł)

15%

Powyżej 150% - 210%
(pow. 900,00 zł – 1260,00 zł)

15%

Powyżej 160% - 215%
(pow. 1241,60 zł – 1668,40zł)

20%

Powyżej 210% - 250%
(pow.  1260,00 zł – 1500,00 zł)

20%

Powyżej 215% - 250%
(pow. 1668,40 zł – 1940,00 zł)

60%

Powyżej 250% - 300%
(pow. 1500,00 zł – 1800,00 zł)

60%

Powyżej 250% - 300%
(pow. 1940,00 zł – 2328,00 zł)

80%

Powyżej 300% - 400%
(pow. 1800,00 zł – 2400,00 zł)

80%

Powyżej 300%
(pow. 2328,00 zł)

100%

Powyżej 400%
(pow. 2400,00 zł)

100%

 

Przesłanki i zasady do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej:
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. osoby zainteresowane składają odpowiedni wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy osoba nie jest w stanie wyrazić świadomie zgody na podjęcie działań w tym zakresie.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku domu o zasięgu gminnym albo starostę w przypadku domu o zasięgu powiatowym lub marszałka województwa w przypadku domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłaty mogą wnosić także inne, wyżej nie wymienione osoby.
 

Pomoc w formie schronienia przysługuje:
Osobie bezdomnej, tj. osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Pomoc w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawarcia kontraktu socjalnego. W przypadku udzielenia schronienia w noclegowni – wydania stosownego skierowania.
Osoby bezdomne posiadające dochód, zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Raszyn przepisami, ustanowionymi w drodze uchwały Rady Gminy Raszyn, jest zobowiązana do partycypowania w kosztach pobytu w schronisku. 

 

uchwała o odpłatności za usługi:

Uchwała Nr XLV/780/10 Rady Gminy w Raszynie z dnia 29 kwietnia 2010r.

uchwała o odpłatności za schronienie:

Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2020r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.