Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 
W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,  realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
    1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2. osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Program jest realizowany w dwóch formach:
    1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin
w ciągu roku)
    2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni
w ciągu roku)*.
*Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo (ministerialny zapis Programu na rok 2022).
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  przez wiadomość email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i  pod numerem telefonu: 22-102-99-13 wew. 19  w godzinach 8.00- 12.00