Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że został ogłoszony nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023r.
Jeżeli w 2023 roku chcą Państwo uczestniczyć w Programie bardzo prosimy wypełnić załączone w pliku:

Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 7) oraz wzór karty czynności (zał. 8)

i dostarczyć je osobiście do biura podawczego

GOPS Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 2

do dnia 8 listopada 2022r.,

w godzinach pracy urzędu

tj. poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00 i w piątek w godz. 8.00 - 14.00

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023