Zapraszamy do udziału w projekcie „Od Bierności do Aktywności”

Projekt jest skierowany dla osób biernych zawodowo. W projekcie korzystamy z bezpłatnego udziału w poradnictwie zawodowym, bezpłatnego szkolenia zawodowego, stypendium szkoleniowego, materiałów edukacyjnych, cateringu w trakcie szkoleń, stypendium stażowego, ubezpieczenia NNW oraz pokrycia kosztów wstępnych badań lekarskich, a także ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Informacje o projekcie są dostępne na stronie projektu www.doaktywnosci.semius.pl lub pod numerem telefonu 720 814 042 Szczegóły (plik: regulamin projektu)