Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Bon energetyczny

Ocena 0/5

Bon energetyczny od lipca do grudnia 2024 r.

Jakie dokumenty będą potrzebne?
    • wniosek o wypłatę bonu energetycznego, 
    • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu, 
    • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:  
        ◦ oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
        ◦ w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. 

Jak i gdzie złożyć wniosek?
    • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym), za pośrednictwem: 
        ◦ Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie: /GOPSRaszyn/SkrytkaESP 

,
        ◦ aplikacji mObywatel (wniosek opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego) – w przypadku udostępnienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 
    • osobiście:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3 – w dniach i godzinach przyjmowania interesantów 
    • za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie,
ul. Unii Europejskie 3, 05-090 Raszyn
 UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data nadania wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Termin składania wniosku: od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.


Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie kończy się wydaniem informacji o przyznaniu bonu energetycznego, która jest przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, informację można odebrać przy ul. Unii Europejskiej 3.
Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna
 

  • ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, 
    • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
    • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
Inne informacje

Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym i przysługuje jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Formularz wniosku dostępny w GOPS przy ul. Unii Europejskiej 3  (po opublikowaniu wzoru przez ministra właściwego do spraw energii)
Wypłata dodatku nastąpi jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2024 r. 
Wysokości bonu energetycznego:
    • jednoosobowe gospodarstwo domowe - 300 lub 600 zł* 
    • gospodarstwo 2-3 osobowe - 400 lub 800 zł*  
    • gospodarstwo 4-5 osobowe - 500 zł lub 1000 zł*  
    • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 600 zł lub 1200 zł* 
* Podwyższona kwota bonu energetycznego przysługuje gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu, w przypadku wpisania lub zgłoszenia po raz pierwszy. 
W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten wypłacany jest osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.
Należy pamiętać o wpisaniu w druku wniosku adresu poczty elektronicznej – na ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania - Ważne: Formularz będzie dostępny po opublikowaniu wzoru wniosku przez ministra właściwego do spraw energii.

  1. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego wraz z załącznikami:

Opracowano na podstawie:

Zamrożenie cen energii i bon energetyczny - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

powrót do kategorii
Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.