Podpisaliśmy porozumienie w sprawie korzystania z usług ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Skrzydłami” Warszawa ul. Grójecka 109 przez mieszkańców naszej gminy

Mamy praktykantki z Policealnej Szkoły Specjalnej Technik Administracji na praktyce zawodowej.

Podpisaliśmy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie naszej gminy

Jesteśmy partnerem projektu „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wygraliśmy konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej! Dostaniemy pieniądze na zatrudnienie asystenta rodziny od 1.10.2012 r.