Rodzicu, złóż wniosek

– Dzisiaj, 1 lipca, rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”, który jest z nami już od 2018 r. i cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców i opiekunów. Wnioski bardzo sprawnie złożymy online i gorąco zachęcam, by zrobić to jak najszybciej. Dzięki temu pieniądze trafią na konta jeszcze przed 1 września – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” przyjmowane są wyłącznie online. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

  • Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  • Bankowość elektroniczna.

Nie będą nam potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia np. o dochodach – Dobry start przysługuje bez względu na wysokość zarobków.

 

Dobry Start

 

„Dobry start” to program, który pomaga odciążyć domowe budżety rodzin z dziećmi w wieku szkolnym w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każdego ucznia do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzicu-od-dzisiaj-zlozysz-wniosek-o-dobry-start [01.07.2022 r.]

 

Raszyńskie Centrum Pomocy Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podjęli działania mające na celu koordynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą uchodźców.

Najważniejsze ustalenia:
▪️1. Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
- koordynator pracownik GOPS w godzinach pracy Urzędu/Ośrodka
- tel. 885 111 591
- w godzinach pn 8:00 - 18:00; wt, śr, cz 8-16; pt 8-14
- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
▪️2. Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn
- koordynator p. Marzena Płaszczyńska
- tel. 797 009 972
- w godzinach 8:00 - 18:00
▪️3. Punkt zbiórki darów działa w Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej
ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
- koordynator p. Katarzyna Klimaszewska
- w godzinach 8:00-21:00
- tel. (22) 720 19 08
▪️4. Uruchamiamy zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem Fundacji Kochaj Życie, które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Dary można wpłacać na rachunek:
Nr konta: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002
z dopiskiem „Raszyn dla Ukrainy”
▪️5. Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
- Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
- SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
▪️6. Szkoły będą przyjmować dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem.
Dla dzieci nie mówiących po polsku zostaną utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
▪️7. W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy będą objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
▪️8. W ramach współpracy z lokalnymi hotelami są rezerwowane miejsca dla uchodźców.
▪️9. Ognisko Wychowawcze Jaworowa jest przygotowywane do ewentualnego przyjęcia ok. 35 osób.
▪️10. Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku.
 

Допомога в ґміні Рашин

 

Звертаємо увагу, що Рада та голова Гміни разом із підпорядкованими їм підрозділами вжили заходів для координації завдань, які стояли перед місцевою владою у зв’язку з ситуацією в Україні та очікуваною хвилею біженців.

 

1. Інформаційний пункт для біженців при Комунальному центрі соціального забезпечення м.Рашина (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, Raszyn)
- координатор 
- тел.885 111 591
- робочі дні  пн 8:00 до 18:00; вт, ср, чт пн 8:00 до 16:00; пт пн 8:00 до 14:00
- електронна пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Базовий пункт розміщення та транспортний базовий пункт у ґміні Рашин
- координатор пані Маржена Плащинська(Marzena Płaszczyńska)
- тел.797 009 972
- з 8:00 до 18:00.
3. Пункт збору подарунків знаходиться в Спортивний центр Рашину спортивному залі

вул. Спортова 30, 05-090 Рашин(Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej ul. Sportowa 30)

- координатор пані Катажина Клімашевська (Katarzyna Klimaszewska)
- з 8:00 до 21:00.
- телефон: (22) 720 19 08
4. Ми запускаємо збір коштів через фонд Kochaj Życie, який буде використаний для допомоги біженцям з України.
Пожертвування можна зробити на рахунок:
Номер рахунку: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002
з анотацією «Рашин для України»
5. Безкоштовна медична допомога в ґміні Рашин:
- Медичний центр «ЮДИТА», вул. Понятовського 21 та вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин(Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn)

- SZPZLO Варшава- Охота, вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин(SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn)

6. Школи прийматимуть дітей-біженців відповідно до відповідного району.
Для дітей, які не володіють польською мовою, будуть створені підготовчі відділення, де навчальний процес буде адаптований до їхніх потреб та освітніх можливостей.
7. У навчальних закладах іноземним студентам надаватиметься психолого-педагогічна допомога.
8. У рамках співпраці з місцевими готелями зарезервовано місця для біженців.
9. Освітній центр у Яворові готується до можливого прийому близько 35 осіб.
10 . Усі інші питання надсилати на e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Повідомляємо, що всі біженці, які перетнули польсько-український кордон з 24 лютого 2022 року, мають право на допомогу.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie informuje:

 

Dodatek osłonowy
Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej, dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku:

      400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
      600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
      850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
      1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

      500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
      750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
      1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
      1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn:

Centrala: (22) 102 99 13, numer wewnętrzny: 12, 13, 14.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje - podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000101.pdf 

Wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000201.pdf 

Informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy