Serdeczne podziękowania dla Pani Magdaleny Łapińskiej

Dyrektor Przedszkola Muzycznego „Zebra” ul. Rubinowa 15 Raszyn - Rybie

za zaangażowanie, zrozumienie i troskę o ludzi starszych i niesamodzielnych

składa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

 

Uprzejmie informujemy, że

od 05 grudnia 2022 r. 

obowiązuje nowy główny adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zastępuje dotychczasowy adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nową korespondencję prosimy kierować już na nowy adres mailowy lub ePUAP /GOPSRaszyn/SkrytkaEPS .

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

26.10.2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

link do programu

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 7) oraz wzór karty pomiaru niezależności(zał. 6)

i dostarczyć je osobiście do biura podawczego

GOPS Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 2

do dnia 8 listopada 2022r.,

w godzinach pracy urzędu

tj. poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00 i w piątek w godz. 8.00 - 14.00

Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że został ogłoszony nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023r.
Jeżeli w 2023 roku chcą Państwo uczestniczyć w Programie bardzo prosimy wypełnić załączone w pliku:

Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 7) oraz wzór karty czynności (zał. 8)

i dostarczyć je osobiście do biura podawczego

GOPS Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 2

do dnia 8 listopada 2022r.,

w godzinach pracy urzędu

tj. poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00 i w piątek w godz. 8.00 - 14.00

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Załączniki:
Download this file (Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_JST.doc)Zalacznik_744 kB
Download this file (Załącznik_nr_8_do_Programu_AOON_JST.doc)Zalacznik_826 kB

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 
W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,  realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
    1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2. osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Program jest realizowany w dwóch formach:
    1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin
w ciągu roku)
    2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni
w ciągu roku)*.
*Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo (ministerialny zapis Programu na rok 2022).
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  przez wiadomość email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i  pod numerem telefonu: 22-102-99-13 wew. 19  w godzinach 8.00- 12.00