MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Projekt skierowany jest do:

 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania
 • osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.


Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w BEZPŁATNEJ rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.WEŹ UDZIAŁ W REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ!
Informacje o projekcie dostępne są również na stronach internetowych projektu:

Plakat projektu realizwane na rzecz PFRON


https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/ [Uwaga: Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki]

oraz


https://rehabilitacjawork.pl/ [Uwaga: Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki]


Osoby do kontaktu odpowiedzialne za Projekt:
Anna Węgielska, +48 22 162 78 48, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edyta Świderska, +48 22 162 78 21, 885 808 488, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

 Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w raszynie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

 

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

 

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

 

 • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;

 • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;

 • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

 

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:

 

 • wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę  lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 

  1500 zł miesięcznie;

 

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;

 • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu* ;

 • oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;

 

 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu:

  • na dzień złożenia wniosku
   oraz

  • na dzień 14 marca 2020 r.

 

Z uwagi na ustawowy krótki okres składania wniosku z adnotacją „o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 22 102 99 13 wew. 14

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski można składać w skrytce pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku, za pośrednictwem poczty, a także bezpośrednio w pokoju nr 2 parter GOPS– pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych.

 

Miejsce skrytki pocztowej:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Raszyn ul. Unii Europejskiej 3

 

Poczta:

 

Wnioski można przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Unii Europejskiej 3
05-090 Raszyn

 

Punkt obsługi:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 1

 

Uwaga! Zachęcamy do wcześniejszego umówienia dogodnego terminu wizyty dzwoniąc pod numer 22 102 99 13 wew. 14

 

Elektronicznie:

 

za pośrednictwem ePUAP (skan wniosku oraz załączniki należy podłączyć pod pismo ogólne do urzędu)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przekazuje w załączeniu informację o zmianie naboru wniosków na turnusy rehabilitacyjne w 2021r. dofinansowane ze środków PFRON

UWAGA!!!
ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW)


W związku z powyższym:
• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 4 stycznia 2021 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
• nabór w SOW uruchomiony zostanie tylko dla wniosków dotyczących turnusów rehabilitacyjnych,
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do internetu,
• aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
• skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),


W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.


Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.
Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku,
SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania SOW znajdują się na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pod nr tel. 22 738 15 05

Program Wspieraj Seniora

Ogólnopolska Infolinia 22 505 11 11

przyjmuje zgłoszenia od Seniorów 70+ lub osób z ich otoczenia

o potrzebie pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora.

Zgłoszenia przekazywane są do tutejszego

Ośrodka  celem weryfikacji i organizacji usługi.


Seniorze nie zastanawiaj się zadzwoń!

https://lh3.googleusercontent.com/IyKLAl6fl0lcSpWV8a0sgBFZaB6cH0aKo5yvcfnBHj_NV-d9HzVtTm3sFQmmdsAMVT8K=s180

W związku z pismem MRPiPS informujemy, o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która ma stanowić praktyczne wsparcie dla osoby narażonej na sytuacje związane z przemocą w rodzinie. Dzięki ukrytym funkcją  potrzebujący mogą uzyskać wsparcie i informacje.  W celu skutecznej pomocy w aplikacji zastosowano ukryte funkcje pomagające w zachowaniu dyskrecji. Aplikację można zainstalować na większość dostępnych smartfonów, szczegóły:

https://twojparasol.com/

Twój parasol umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

link do instalacji na smartfonie wyposażonym w system android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twojparasol

link do instalacji na smartfonie wyposażonym w system IOS:

https://apps.apple.com/pl/app/tw%C3%B3j-parasol/id1487388144

Inne linki:

Niebieska Linia

http://www.niebieskalinia.info/

Osobisty plan awaryjny:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf