Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przekazuje w załączeniu informację o zmianie naboru wniosków na turnusy rehabilitacyjne w 2021r. dofinansowane ze środków PFRON

UWAGA!!!
ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW)


W związku z powyższym:
• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 4 stycznia 2021 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
• nabór w SOW uruchomiony zostanie tylko dla wniosków dotyczących turnusów rehabilitacyjnych,
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do internetu,
• aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
• skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),


W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.


Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.
Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku,
SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania SOW znajdują się na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pod nr tel. 22 738 15 05

Program Wspieraj Seniora

Ogólnopolska Infolinia 22 505 11 11

przyjmuje zgłoszenia od Seniorów 70+ lub osób z ich otoczenia

o potrzebie pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora.

Zgłoszenia przekazywane są do tutejszego

Ośrodka  celem weryfikacji i organizacji usługi.


Seniorze nie zastanawiaj się zadzwoń!

https://lh3.googleusercontent.com/IyKLAl6fl0lcSpWV8a0sgBFZaB6cH0aKo5yvcfnBHj_NV-d9HzVtTm3sFQmmdsAMVT8K=s180

W związku z pismem MRPiPS informujemy, o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która ma stanowić praktyczne wsparcie dla osoby narażonej na sytuacje związane z przemocą w rodzinie. Dzięki ukrytym funkcją  potrzebujący mogą uzyskać wsparcie i informacje.  W celu skutecznej pomocy w aplikacji zastosowano ukryte funkcje pomagające w zachowaniu dyskrecji. Aplikację można zainstalować na większość dostępnych smartfonów, szczegóły:

https://twojparasol.com/

Twój parasol umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

link do instalacji na smartfonie wyposażonym w system android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twojparasol

link do instalacji na smartfonie wyposażonym w system IOS:

https://apps.apple.com/pl/app/tw%C3%B3j-parasol/id1487388144

Inne linki:

Niebieska Linia

http://www.niebieskalinia.info/

Osobisty plan awaryjny:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie
Wprowadzamy pracę zdalną

 

17 marca 2020 r.

 Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z zarządzeniem nr 06 z dnia 17 marca 2020 r. i na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a w szczególności art.3 od środy 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się w Ośrodku pracę zdalną. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z
Ośrodkiem będzie możliwy za pomocą maila, telefonu lub e-PUAP.

Uprzejmie informujemy, że na zewnątrz posiadamy skrzynkę pocztową, do której można wrzucić wniosek lub informację.

Kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy tylko w nagłych przypadkach, po ustaleniu telefonicznym bądź mailowym.

Lista telefonów do Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie:

Kancelaria  22 102 99 13 wew. 10; 885 111 581

Świadczenia Rodzinne  22 102 99 13 wew. 12; 885 111 587

Świadczenia wychowawcze 22 102 99 13 wew. 13; 885 111 587

Świadczenia/ zasiłki pielęgnacyjne 22 102 99 13 wew. wew. 14;

Fundusz alimentacyjny 22 102 99 13 wew. wew. 15; 885 111 581

Pomoc społeczna/Pracownicy socjalni  wew. 22 102 99 13 wew. 17,18;  885 111 586; 885 111 589;

Księgowość/kadry22 102 99 13 wew. wew. 19;

Kierownik 22 102 99 13 wew. wew. 20;

 

 

Kierownik Ośrodka

 

Informację związane z bezpieczeństwem obywateli na bieżąco publikowane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Informację związane z bezpieczeństwem obywateli na bieżąco publikowane są na stronie serwisu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

Zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych do aktywności sportowej w ramach drużyny sportowej Rugby na Wózkach, Avalon Extreme Warszawa, która prowadzi swoje zajęcia w Centrum Sportu Raszyn.

Do zespołu należą osoby z niepełnosprawnością ruchową. Być może, ktoś z Państwa zamieszkujących na terenie gminy Raszyn byłby zainteresowany, tą formą aktywności. Pierwsi lokalni przedstawiciele już są w naszej ekipie, liczymy na kolejnych chętnych, którzy mogliby dołączyć do naszej drużyny.

Treningi odbywają się we:
Wtorki 16.00-18.30
Czwartki 14.30-17.00


W Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30.

Jednocześnie dziękujemy za doping podczas Turnieju Rugby, który odbył się 23-24.11 w Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30.