Rodzinne Domy Pomocy


Osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem może założyć taką placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.
Być może na terenie gminy są osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie, dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.
Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności mieszkaniec domu płaci za pobyt do wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej RDP, jest to bardzo korzystne finansowanie.
Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomoc.
Istotne jest też to, aby odpowiednio dostosować opiekę świadczoną w domu do wymagań pensjonariuszy. W tym względzie można się także posiłkować pomocą innych osób. Oczywiście należy spełnić pewien standard mieszkalny np. pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę
Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.
Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych sprawunkach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy dużej traumy związanej nagle z zupełną zmianą sposobu życia np. z domowych warunków do warunków panujących w całodobowym domu pomocy społecznej znacznie oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać, aby założyć rodzinny dom pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 06/2020 z dnia 17 marca 2020r., Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów oraz w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzenianie się wirusa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie, wprowadza się  szczególne zasady pracy oraz przyjmowania interesantów od dnia 01.04.2021r. do odwołania: 

 

 

 1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie w siedzibie .

 2. Obsługa będzie prowadzona telefonicznie nr (22) 102-99-13 (wew.12,13,14 )lub tel.komórkowy: 885-111-591, za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. portal emp@tia:https://empatia.mpips.gov.pllub przez platformę e-puap.

 3. Wypełnione wnioski w formie papierowej dotyczące 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022należy wrzucać do oznaczonych pojemników umieszczonych w drzwiach w budynku Ośrodka.

 4. Wszelkie druki wniosków znajdują się na stronie Ośrodka www.gops.raszyn.pl w zakładce druki do pobrania i na terenie Ośrodka w kuwetkach umieszczonych na ścianie.

 5. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie na miejscu tylko w pilnych sprawach wymagających osobistego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny przyjścia, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

 

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania GOPS na wypadek wystąpienia  ogniska zakażenia, w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie trwający wzmożony wzrost zakażeń COVID-19 w kraju.

 

 

 

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

 Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

 

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Projekt skierowany jest do:

 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania
 • osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.


Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w BEZPŁATNEJ rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.WEŹ UDZIAŁ W REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ!
Informacje o projekcie dostępne są również na stronach internetowych projektu:

Plakat projektu realizwane na rzecz PFRON


https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/ [Uwaga: Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki]

oraz


https://rehabilitacjawork.pl/ [Uwaga: Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki]


Osoby do kontaktu odpowiedzialne za Projekt:
Anna Węgielska, +48 22 162 78 48, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edyta Świderska, +48 22 162 78 21, 885 808 488, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

 Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w raszynie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

 

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

 

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

 

 • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;

 • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;

 • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

 

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:

 

 • wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę  lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 

  1500 zł miesięcznie;

 

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;

 • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu* ;

 • oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;

 

 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu:

  • na dzień złożenia wniosku
   oraz

  • na dzień 14 marca 2020 r.

 

Z uwagi na ustawowy krótki okres składania wniosku z adnotacją „o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 22 102 99 13 wew. 14

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski można składać w skrytce pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku, za pośrednictwem poczty, a także bezpośrednio w pokoju nr 2 parter GOPS– pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych.

 

Miejsce skrytki pocztowej:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Raszyn ul. Unii Europejskiej 3

 

Poczta:

 

Wnioski można przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Unii Europejskiej 3
05-090 Raszyn

 

Punkt obsługi:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 1

 

Uwaga! Zachęcamy do wcześniejszego umówienia dogodnego terminu wizyty dzwoniąc pod numer 22 102 99 13 wew. 14

 

Elektronicznie:

 

za pośrednictwem ePUAP (skan wniosku oraz załączniki należy podłączyć pod pismo ogólne do urzędu)