21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła mogą złożyć jedynie gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły swoje główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dopłata do ogrzewania 2022 to świadczenie jednorazowe.

 • Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 • Gospodarstwu domowemu pod jednym adresem zamieszkania przysługuje jeden dodatek.
 • Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
 • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
 • Dodatek przysługuje tylko wtedy gdy została złożona deklaracja do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje jeśli zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz. 1477 i 1692)

Wnioski o dodatek mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Przyjęta przez rząd ustawa przewiduje następujące kwoty dodatku do innych źródeł ciepła:

 • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
 • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż

 

Wnioski można składać:

 • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
 • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie.

Podstawa prawna:

 Dz. U. poz. 1967/2022

Kliknij tutaj, aby pobrać instruktaż jak wypełnić wniosek o dodatek - gospodarstwa domowe [odnośnik na stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska]

Wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 09_2022

Załączniki:
Download this file (WNIOSEK_O_WYPŁATE_DODATKU_NIEKTORYCH_ZRODEL_CIEPLA_09_2022.pdf)Wniosek108 kB

"UWAGA DODATEK WĘGLOWY
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r."

 

Informujemy, że dnia 11 sierpnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2022, poz. 1692

    Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
    Wniosek zostanie zweryfikowany, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Szczegóły:

https://raszyn.pl/aktualnosci/przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-do-konca-czerwca-deklaracji-o-zrodlach-ogrzewaniaWnioski o dodatek węglowy mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 •  Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.
 • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
 • Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

 

We wniosku o dodatek węglowy należy uzupełnić podstawowe dane:

 •  organ, do którego jest składany wniosek,
 •  imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 •  obywatelstwo,
 •  nr PESEL,
 •  numer i serię dowodu osobistego,
 •  dokładny adres zamieszkania,
 •  numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany dodatek węglowy,
 •  dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 •  główne źródło ogrzewania (zaznacza się jedno z listy wymienionych we wniosku)

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski można składać:

 • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
 • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl

Informacje o dodatku węglowym na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Poniżej wzory wniosków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska)

Pliki do pobrania:

 

 

Rodzicu, złóż wniosek

– Dzisiaj, 1 lipca, rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”, który jest z nami już od 2018 r. i cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców i opiekunów. Wnioski bardzo sprawnie złożymy online i gorąco zachęcam, by zrobić to jak najszybciej. Dzięki temu pieniądze trafią na konta jeszcze przed 1 września – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” przyjmowane są wyłącznie online. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

 • Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS
 • Bankowość elektroniczna.

Nie będą nam potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia np. o dochodach – Dobry start przysługuje bez względu na wysokość zarobków.

 

Dobry Start

 

„Dobry start” to program, który pomaga odciążyć domowe budżety rodzin z dziećmi w wieku szkolnym w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każdego ucznia do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzicu-od-dzisiaj-zlozysz-wniosek-o-dobry-start [01.07.2022 r.]

 

Raszyńskie Centrum Pomocy Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podjęli działania mające na celu koordynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą uchodźców.

Najważniejsze ustalenia:
▪️1. Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
- koordynator pracownik GOPS w godzinach pracy Urzędu/Ośrodka
- tel. 885 111 591
- w godzinach pn 8:00 - 18:00; wt, śr, cz 8-16; pt 8-14
- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
▪️2. Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn
- koordynator p. Marzena Płaszczyńska
- tel. 797 009 972
- w godzinach 8:00 - 18:00
▪️3. Punkt zbiórki darów działa w Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej
ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
- koordynator p. Katarzyna Klimaszewska
- w godzinach 8:00-21:00
- tel. (22) 720 19 08
▪️4. Uruchamiamy zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem Fundacji Kochaj Życie, które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Dary można wpłacać na rachunek:
Nr konta: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002
z dopiskiem „Raszyn dla Ukrainy”
▪️5. Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
- Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
- SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
▪️6. Szkoły będą przyjmować dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem.
Dla dzieci nie mówiących po polsku zostaną utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
▪️7. W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy będą objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
▪️8. W ramach współpracy z lokalnymi hotelami są rezerwowane miejsca dla uchodźców.
▪️9. Ognisko Wychowawcze Jaworowa jest przygotowywane do ewentualnego przyjęcia ok. 35 osób.
▪️10. Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku.
 

Допомога в ґміні Рашин

 

Звертаємо увагу, що Рада та голова Гміни разом із підпорядкованими їм підрозділами вжили заходів для координації завдань, які стояли перед місцевою владою у зв’язку з ситуацією в Україні та очікуваною хвилею біженців.

 

1. Інформаційний пункт для біженців при Комунальному центрі соціального забезпечення м.Рашина (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, Raszyn)
- координатор 
- тел.885 111 591
- робочі дні пн 8:00 до 18:00; вт, ср, чт пн 8:00 до 16:00; пт пн 8:00 до 14:00
- електронна пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Базовий пункт розміщення та транспортний базовий пункт у ґміні Рашин
- координатор пані Маржена Плащинська(Marzena Płaszczyńska)
- тел.797 009 972
- з 8:00 до 18:00.
3. Пункт збору подарунків знаходиться в Спортивний центр Рашину спортивному залі

вул. Спортова 30, 05-090 Рашин(Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej ul. Sportowa 30)

- координатор пані Катажина Клімашевська (Katarzyna Klimaszewska)
- з 8:00 до 21:00.
- телефон: (22) 720 19 08
4. Ми запускаємо збір коштів через фонд Kochaj Życie, який буде використаний для допомоги біженцям з України.
Пожертвування можна зробити на рахунок:
Номер рахунку: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002
з анотацією «Рашин для України»
5. Безкоштовна медична допомога в ґміні Рашин:
- Медичний центр «ЮДИТА», вул. Понятовського 21 та вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин(Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn)

- SZPZLO Варшава- Охота, вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин(SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn)

6. Школи прийматимуть дітей-біженців відповідно до відповідного району.
Для дітей, які не володіють польською мовою, будуть створені підготовчі відділення, де навчальний процес буде адаптований до їхніх потреб та освітніх можливостей.
7. У навчальних закладах іноземним студентам надаватиметься психолого-педагогічна допомога.
8. У рамках співпраці з місцевими готелями зарезервовано місця для біженців.
9. Освітній центр у Яворові готується до можливого прийому близько 35 осіб.
10 . Усі інші питання надсилати на e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Повідомляємо, що всі біженці, які перетнули польсько-український кордон з 24 лютого 2022 року, мають право на допомогу.