Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

Uprzejmie informujemy że od 1 lipca 2019r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach – m. in. bez kryterium dochodowego!

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia!

Pamiętaj o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcesz:

- kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko

- ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko na które aktualnie nie pobierasz świadczeń z Programu

 

Wniosek można złożyć:

-  od 1 lipca 2019r. przez Internet (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)

- od 1 sierpnia 2019r.drogą tradycyjną (papierową)w gminie, w której mieszkamy lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane