RaszynAriat

Serdecznie zapraszamy do współpracy
z Raszyńskim Centrum Wolontariatu „RaszynAriat”
wszystkie osoby, które z dobrej woli pragną pomagać innym.

Może masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?
Znamy takie osoby, którym mógłbyś pomóc.

Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
ul. Unii Europejskiej 3
05-090 Raszyn
Dane kontaktowe:
tel. (22)  102-99-18
fax. (22) 102-99-13
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. wolontariatu
pracownik socjalny - Karolina Staszewska

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest Wolontariat?

„Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.”

Wolontariat został powołany na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Ustawa wprowadziła możliwość angażowania wolontariuszy w instytucjach publicznych, przede wszystkim w organach administracji rządowej i samorządowej. Reguluje ona zasady tworzenia Centrów Wolontariatu i zatrudniania wolontariuszy. Bardzo ważnym celem powyższej ustawy jest prawne uregulowanie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie wolontariat rozpoczął swoją działalność 1 października 2009 r. Dał możliwość rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez GOPS Raszyn.    

Kto to jest Wolontariusz?    
 
"Wolontariusz" - osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kto może zostać wolontariuszem w GOPS Raszyn?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w w/w ustawie.          
Wolontariuszem w GOPS Raszyn może więc zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce pomagać innym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak możesz pomagać?

Z doświadczenia wiemy, iż najbardziej potrzebna jest pomoc indywidualna:

·         osobom starszym;
·         osobom niepełnosprawnym;
·         dzieciom i młodzieży poprzez pomoc w lekcjach oraz organizowanie im czasu wolnego;
Jeżeli masz jednak inny pomysł na swoją działalność wolontarystyczną koniecznie podziel się nim z nami!!!

Co należy zrobić jeśli potrzebny jest wolontariusz?

Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z danego rejonu lub bezpośrednio z koordynatorem ds. wolontariatu w GOPS Raszyn.
W każdym przypadku niezbędna będzie analiza sytuacji życiowej klienta przeprowadzona przez pracownika socjalnego.
Następnie pracownik socjalny kieruje zgłoszenie do koordynatora i rozpoczynają się poszukiwania odpowiedniego wolontariusza

Dokumenty do pobrania:

1.      Formularz Wolontariusza

2.      Regulamin pracy Wolontariusza

3.      Program RCW „RaszynAriat”

4.      Regulamin RCW „RaszynAriat”

5.      Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

6.      Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobą poniżej 18 roku życia

7.      Porozumienie o współpracy partnerskiej

WOLONTARIAT Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych