Aktualności

Bezpłatne porady prawne

W porozumieniu z Pełnomocnik Wójta Gminy Raszyn ds. Profilaktyki Uzależnień w ramach usług prowadzonych przez Punkt Konsultacyjny w Jaworowej od 1 lipca 2013 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie udzielane są  porady prawne.
Pomoc ta skierowana jest dla mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia konsultacji, pisania pism procesowych i innych z zakresu prawa rodzinnego oraz problemów związanych z nadużywaniem alkoholu a także przemocą i jest dostępna w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00. Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są telefonicznie pod numerami 22 378 14 85 oraz 22 378 14 82.

Porozumienie z ŚDS "Pod Skrzydłami"

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie korzystania z usług ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Skrzydłami” Warszawa ul. Grójecka 109 przez mieszkańców naszej gminy

Praktykantki w GOPS

Mamy praktykantki z Policealnej Szkoły Specjalnej Technik Administracji na praktyce zawodowej.

Prace społecznie użyteczne

Podpisaliśmy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie naszej gminy

Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego

Jesteśmy partnerem projektu „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej artykułów…

  1. Asystent rodziny