Aktualności

Porozumienie z ŚDS "Pod Skrzydłami"

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie korzystania z usług ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Skrzydłami” Warszawa ul. Grójecka 109 przez mieszkańców naszej gminy

Praktykantki w GOPS

Mamy praktykantki z Policealnej Szkoły Specjalnej Technik Administracji na praktyce zawodowej.

Prace społecznie użyteczne

Podpisaliśmy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie naszej gminy

Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego

Jesteśmy partnerem projektu „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Asystent rodziny

Wygraliśmy konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej! Dostaniemy pieniądze na zatrudnienie asystenta rodziny od 1.10.2012 r.