Aktualności

Uwaga ważna informacja: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

GOPS w Raszynie  informuje, że podpisał porozumienie z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie, które umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o dochodach za 2012 r. niezbędnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Druki podania o wydanie zaświadczenia dostępne są w Biurze Podawczym GOPS Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, pokój nr 1 (parter), jak również w wersji elektronicznej.

Nabór na wolne stanowiska pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

GOPS Raszyn realizuje projekt systemowy „Razem Raźniej”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2013 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na realizację projektu systemowego „Razem Raźniej”, który dofinansowany jest w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Integracja Społeczna”.

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ogłasza konkurs na stanowiska:

  • kierownik projektu pn. „Razem Raźniej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
  • pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. „Razem Raźniej”

Bezpłatne porady prawne

W porozumieniu z Pełnomocnik Wójta Gminy Raszyn ds. Profilaktyki Uzależnień w ramach usług prowadzonych przez Punkt Konsultacyjny w Jaworowej od 1 lipca 2013 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie udzielane są  porady prawne.
Pomoc ta skierowana jest dla mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia konsultacji, pisania pism procesowych i innych z zakresu prawa rodzinnego oraz problemów związanych z nadużywaniem alkoholu a także przemocą i jest dostępna w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00. Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są telefonicznie pod numerami 22 378 14 85 oraz 22 378 14 82.