Aktualności

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Chcesz pracować?

Przyłącz się do naszego e-Centrum mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie!

Wymagane są:

  1. dobre chęci,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. wiek 16 – 59 lat kobiety, 16 – 64 mężczyźni,
  4. miejsce zamieszkania gmina Raszyn,
  5. osoby nieaktywne zawodowo (renciści lub bezrobotni).
  6. nie są uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej.

Prosimy o kontakt z GOPS ul. Unii Europejskiej 3

Czytaj więcej...

Uwaga ważna informacja: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

GOPS w Raszynie  informuje, że podpisał porozumienie z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie, które umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o dochodach za 2012 r. niezbędnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Druki podania o wydanie zaświadczenia dostępne są w Biurze Podawczym GOPS Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, pokój nr 1 (parter), jak również w wersji elektronicznej.

Nabór na wolne stanowiska pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

GOPS Raszyn realizuje projekt systemowy „Razem Raźniej”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2013 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na realizację projektu systemowego „Razem Raźniej”, który dofinansowany jest w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Integracja Społeczna”.

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ogłasza konkurs na stanowiska:

  • kierownik projektu pn. „Razem Raźniej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
  • pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. „Razem Raźniej”