Aktualności

Podsumowanie Akcji „Radośniej w Święta” pod patronatem Wójta Gminy Raszyn przy współudziale wszystkich jednostek organizacyjnych

Rozdanie paczek przez św. Mikołaja nastąpiło w dniu 14 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Raszyn. Dzięki hojności darczyńców obdarowanych zostało 76 rodzin, w tym 145 dzieci.

Czytaj więcej...

Radośniej w święta

Zbiórka darów

RADOŚNIEJ W ŚWIĘTA

dla najbardziej potrzebujących rodzin z gminy Raszyn

Ty też możesz pomóc!

przekazując dary rzeczowe do pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Raszynie w dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. w godzinach 9.00 - 15.00

pozostawiając dary rzeczowe w wybranych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy

kontaktując się z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raszynie - koordynatorem akcji pod nr tel. 22 378 12 04 lub 22 378 11 92

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Chcesz pracować?

Przyłącz się do naszego e-Centrum mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie!

Wymagane są:

  1. dobre chęci,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. wiek 16 – 59 lat kobiety, 16 – 64 mężczyźni,
  4. miejsce zamieszkania gmina Raszyn,
  5. osoby nieaktywne zawodowo (renciści lub bezrobotni).
  6. nie są uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej.

Prosimy o kontakt z GOPS ul. Unii Europejskiej 3

Czytaj więcej...

Uwaga ważna informacja: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

GOPS w Raszynie  informuje, że podpisał porozumienie z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie, które umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o dochodach za 2012 r. niezbędnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Druki podania o wydanie zaświadczenia dostępne są w Biurze Podawczym GOPS Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, pokój nr 1 (parter), jak również w wersji elektronicznej.

Nabór na wolne stanowiska pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ogłasza konkurs na następujące stanowiska: