Aktualności

Karta Dużej Rodziny

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie informacje dotyczące programu a także wniosek do pobrania znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl

Potrzebni pracownicy

Poszukujemy do pracy:
Asystenta Rodziny – umowa zlecenie
Fundusz Alimentacyjny – umowa zastępstwo
Szczegóły pod telefonem: 22 378 11 92 lub 22 378 12 04
Prosimy o składanie ofert.

Nowe świadczenie: Dodatek energetyczny

Osoby , które maja ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego będą mogły ubiegać się również o przyznanie dopłat do rachunków za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosić ma 11,36 zł miesięcznie, dla 2 – 4 osób 15,77 zł a gdy co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

Warunkiem otrzymania w/w dodatku energetycznego jest

  • decyzja ustalająca dodatek mieszkaniowy;
  • osoba ubiegająca się jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • strona mieszka w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza minister gospodarki do 30 kwietnia. Obwieszczenie w tej sprawie będzie publikowane w Monitorze Polskim.

Podsumowanie Akcji „Radośniej w Święta” pod patronatem Wójta Gminy Raszyn przy współudziale wszystkich jednostek organizacyjnych

Rozdanie paczek przez św. Mikołaja nastąpiło w dniu 14 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Raszyn. Dzięki hojności darczyńców obdarowanych zostało 76 rodzin, w tym 145 dzieci.

Czytaj więcej...

Radośniej w święta

Zbiórka darów

RADOŚNIEJ W ŚWIĘTA

dla najbardziej potrzebujących rodzin z gminy Raszyn

Ty też możesz pomóc!

przekazując dary rzeczowe do pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Raszynie w dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. w godzinach 9.00 - 15.00

pozostawiając dary rzeczowe w wybranych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy

kontaktując się z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raszynie - koordynatorem akcji pod nr tel. 22 378 12 04 lub 22 378 11 92