Aktualności

Start Programu 500+ w GOPS w Raszynie

Przyjmowanie wniosków ruszyło w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dziś tj. od 1 kwietnia 2016 r. od godziny 8.00. W ciągu całego dnia złożono 140 wniosków - 80 wniosków sposób tradycyjny czyli osobiście, natomiast 60 zostało wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platform: emp@tia, pue, epuap2). Wnioski wysyłane za pośrednictwem bankowości elektronicznej można było składać już od godziny 6.00. Ten kanał składania dokumentów cieszył się 95% zainteresowaniem.  Przypominamy, że mamy trzy miesiące na założenie wniosku.

OFICJALNE STRONY* z informacjami o PROGRAMIE 500+:

rodzina500plus.gov.pl

obywatel.gov.pl

Jak bezpiecznie złożyć wniosek?

Jak bezpiecznie złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”?

 

*W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą liczbę fałszywych stron, przez które można składać wnioski. Pobieranie wniosków i dostęp do informacji na temat programu są bezpłatne.

Infolinia 500 plus

 W  godzinach pracy GOPS w Raszynie czynna jest Infolinia programu 500 plus

 

 

22 102 99 13 wewn. 13

 

 

poniedziałek od godz. 8.00 – do 18.00,

wtorek, środka, czwartek w godz. 8.00 – 16.00

piątek w godz. 8.00 – 14.00.

 

 

Przyjmowanie wniosków od 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski  o Świadczenie Wychowawcze można składać od  1 kwietnia 2016r.

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie),

 

prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. od 01.04.2016r. z odpowiednim wyrównaniem.

 

 

Od 2 lipca 2016r. Świadczenie Wychowawcze  jest ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Konsultacje społeczne

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Raszyn z dnia 03.03.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016 – 2022 prosimy o zapoznanie się i składanie uwag i wniosków do projektu na załączonym formularzu. Wypełnione formularze należy składać w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie.

Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          Formularz będzie także udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn oraz w GOPS w Raszynie a także na stronach ww. instytucji.

          Konsultacje będą prowadzone od dnia 16.03.2016 do 30.03.2016. Prowadzenie akcji informacyjnej o przeprowadzeniu konsultacji rozpocznie się 7 marca a zakończy w dniu 15.03.2016r.

W załączniku do pobrania:

  • Zarządzenie 45/2016 i formularz 
  • Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022

 

 

Złotówka za złotówkę

Od 1 stycznia 2016 roku rodziny, które przekroczą próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych  mają szansę na pobieranie zasiłku. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia rodzinne będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Wprowadza to ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy i świadczeniach rodzinnych. (Dz. U z 2015 roku poz. 995).

 

Od 1 stycznia 2016 roku , gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia rodzinne nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

 

 Po zmianie za każde przekroczenie progu dochodowego  o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

 

Wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W praktyce oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę pomoc zostanie zmniejszona o taką kwotę, o jaką przekroczy kryterium dochodowe  jej dochód. Pomoc zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20.

 

Zasada "Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Osoby, które już straciły prawo do zasiłków,  mogą ponownie wystąpić o świadczenia.