Aktualności

Ogłaszamy otwarty konkurs na wybór partnera

UWAGA!!!!!!! GOPS Raszyn ogłasza!!!!!!UWAGA!!!!!!

Ogłaszamy otwarty konkurs na wybór partnera – partnerów z sektora organizacji pozarządowych do pracy przy projekcie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami w załączeniu.

Start Programu 500+ w GOPS w Raszynie

Przyjmowanie wniosków ruszyło w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dziś tj. od 1 kwietnia 2016 r. od godziny 8.00. W ciągu całego dnia złożono 140 wniosków - 80 wniosków sposób tradycyjny czyli osobiście, natomiast 60 zostało wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platform: emp@tia, pue, epuap2). Wnioski wysyłane za pośrednictwem bankowości elektronicznej można było składać już od godziny 6.00. Ten kanał składania dokumentów cieszył się 95% zainteresowaniem.  Przypominamy, że mamy trzy miesiące na założenie wniosku.

OFICJALNE STRONY* z informacjami o PROGRAMIE 500+:

rodzina500plus.gov.pl

obywatel.gov.pl

Jak bezpiecznie złożyć wniosek?

Jak bezpiecznie złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”?

 

*W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą liczbę fałszywych stron, przez które można składać wnioski. Pobieranie wniosków i dostęp do informacji na temat programu są bezpłatne.

Infolinia 500 plus

 W  godzinach pracy GOPS w Raszynie czynna jest Infolinia programu 500 plus

 

 

22 102 99 13 wewn. 13

 

 

poniedziałek od godz. 8.00 – do 18.00,

wtorek, środka, czwartek w godz. 8.00 – 16.00

piątek w godz. 8.00 – 14.00.

 

 

Przyjmowanie wniosków od 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski  o Świadczenie Wychowawcze można składać od  1 kwietnia 2016r.

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie),

 

prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. od 01.04.2016r. z odpowiednim wyrównaniem.

 

 

Od 2 lipca 2016r. Świadczenie Wychowawcze  jest ustalane od miesiąca złożenia wniosku.