Aktualności

Nowe numery telefonu

 

Nowe numery telefonów stacjonarnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie.

Uprzejmie informujemy, że od lutego 2017 obowiązują nowe numery telefonów.


Poniżej przedstawiamy nowe aktualne numery, pod które należy dzwonić:

 

Pokój nr 1 (parter)

świadczenie wychowawcze (500+)/stypendia szkolne

 22 102 99 10 Iwona Bystrzycka (również Świadczenia Rodzinne)

22 102 99 11 Aleksandra Olejnik/Paulina Potera -Cwyl

22 102 99 12 Anna Krysik

22 701 79 79 Infolinia 500+

22 701 77 00 Infolinia 500+ 

 

Pokój nr 2 (parter)

kancelaria

 22 102 99 13 Agnieszka Pietrusińska

 

fundusz alimentacyjny

 22 102 99 14 Sylwia Wacko

 

pracownik socjalny

22 102 99 15 Anna Głogowska -Nowak

 

Pokój nr 21 (II piętro)

 pracownicy socjalni

22 102 99 16 Magdalena Rydz, Małgorzata Kolmus, Ewa Melon

 

Pokój nr 22 (II piętro)

 księgowość

22 102 99 17 Iwona Suśniak, Wioletta Zając

 

Pokój nr 23 (II piętro)

 pracownicy socjalni

22 102 99 18 Katarzyna Wieteska, Karolina Staszewska

 

Pokój nr 20 (II piętro)

kierownik GOPS w Raszynie

22 102 99 19 Elwira Rogowska

 

 

 

Od Bierności do Aktywności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Od Bierności do Aktywności”

Projekt jest skierowany dla osób biernych zawodowo. W projekcie korzystamy z bezpłatnego udziału w poradnictwie zawodowym, bezpłatnego szkolenia zawodowego, stypendium szkoleniowego, materiałów edukacyjnych, cateringu w trakcie szkoleń, stypendium stażowego, ubezpieczenia NNW oraz pokrycia kosztów wstępnych badań lekarskich, a także ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Informacje o projekcie są dostępne na stronie projektu www.doaktywnosci.semius.pl lub pod numerem telefonu 720 814 042 Szczegóły (plik: regulamin projektu)

Załączniki:
Download this file (Regulamin projeku.doc)Regulamin projektu734 kB

Świadczenia rodzinne 2016/2017

 

Przypominamy o złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Stypendia Szkolne i Zasiłki Szkolne

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Raszyn są do pobrania w Ośrodku lub z naszej strony.

Prosimy o składanie wniosków do 15 września br. razem z dokumentami

(zaświadczeniami o dochodzie netto w miesiącu sierpniu br., decyzja PUP, itp.)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

o projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr
RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Załączniki:
1. Wyniki otwartego konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych.
2. Zarządzenie Kierownika GOPS Raszyn nr 17/2016 z dn. 06.06.2016 r.
3. Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.06.2016 r.