Aktualności

Nowe świadczenie: Dodatek energetyczny

  • Drukuj

Osoby , które maja ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego będą mogły ubiegać się również o przyznanie dopłat do rachunków za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosić ma 11,36 zł miesięcznie, dla 2 – 4 osób 15,77 zł a gdy co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

Warunkiem otrzymania w/w dodatku energetycznego jest

  • decyzja ustalająca dodatek mieszkaniowy;
  • osoba ubiegająca się jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • strona mieszka w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza minister gospodarki do 30 kwietnia. Obwieszczenie w tej sprawie będzie publikowane w Monitorze Polskim.