Aktualności

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Chcesz pracować?

Przyłącz się do naszego e-Centrum mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie!

Wymagane są:

 1. dobre chęci,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności,
 3. wiek 16 – 59 lat kobiety, 16 – 64 mężczyźni,
 4. miejsce zamieszkania gmina Raszyn,
 5. osoby nieaktywne zawodowo (renciści lub bezrobotni).
 6. nie są uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej.

Prosimy o kontakt z GOPS ul. Unii Europejskiej 3

 

PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi mogą pracować.
Wiemy, jak to osiągnąć – zapewniamy profesjonalne szkolenia, praktyczną naukę zawodu, staże i skuteczną pomoc w znalezieniu pracy.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ZAPRASZAMY do zgłoszenia się do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Każda osoba będzie miała szansę na:

 • indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (obsługa komputera, księgowość, e-marketing, administracja samorządowa, prowadzenie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej),
 • uczestnictwo w płatnych stażach rehabilitacyjnych,
 • uczestnictwo w praktykach zawodowych,
 • finansowanie kosztów nauki, w tym materiałów dydaktycznych,
 • uczestnictwo w warsztatach aktywizacyjno-zawodowych oraz prawnych.


Dla uczestników projektu przewidujemy wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce!

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 022/ 565 48 77 oraz pod adresem www.aktywizacja.org.pl, zakładka e-szansa.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) we współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner projektu) i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.