Aktualności

GOPS Raszyn realizuje projekt systemowy „Razem Raźniej”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2013 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na realizację projektu systemowego „Razem Raźniej”, który dofinansowany jest w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Integracja Społeczna”.

W ramach projektu chcemy zorganizować naukę w szkole średniej dla wybranej grupy uczestniczek i opiekę nad ich dziećmi w czasie realizowanych zajęć szkolnych. Wsparcie jakiego udzielimy naszym uczestniczkom w ramach realizowanego projektu ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia, co w konsekwencji przełoży się na wzrost aktywności społeczno-zawodowej a także zmianę postawy i sposobu myślenia. Wsparcie będzie realizowane przez cały najbliższy rok szkolny i obejmować będzie także treningi umiejętności społecznych, opiekę psychologiczną oraz korepetycje z dwóch przedmiotów.


Do projektu zaangażujemy profesjonalny personel, który będzie wspierał uczestniczki w działaniach, tj. psychologa (z kwalifikacjami w zakresie prowadzenia treningu umiejętności społecznych), pedagogów do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, korepetytorów posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i programowe na poziomie liceum, którzy będą motywować i wspierać uczestniczki projektu w uzupełnianiu wiedzy. Naszym uczestniczkom życzymy wytrwałości oraz jak najlepszych wyników w nauce.


Beata Sulima-Markowska,
Kierownik Projektu Systemowego „Razem Raźniej”, GOPS Raszyn