Aktualności

Uwaga ważna informacja: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

GOPS w Raszynie  informuje, że podpisał porozumienie z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie, które umożliwia złożenie podania o wydanie zaświadczenia o dochodach za 2012 r. niezbędnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Druki podania o wydanie zaświadczenia dostępne są w Biurze Podawczym GOPS Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, pokój nr 1 (parter), jak również w wersji elektronicznej.