Aktualności

osoby świadczące specjalistyczne usługi dla dzieci z autyzmem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie poszukuje

osoby świadczącej specjalistyczne usługi dla dzieci z autyzmem

z terenu gminy Raszyn. Praca na umowę zlecenie.

 

Zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1597 i 1598).


Osoby zainteresowane, które spełniają warunki zawarte w § 3 Rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą uzyskać informacje pod telefonem GOPS w Raszynie

22 102 99 19, 22 102 99 18 lub 22 102 99 13

Wydawanie pomocy żywnościowej kwiecień 2017r.

 Terminy wydawania pomocy żywnościowej Kwiecień 2017 r.

 

Osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ na lata 2014-2020 proszone są o przyjście po odbiór paczek żywnościowych do budynku przy

Domu Parafialnym Parafii Św. Szczepana

w Raszynie
Al. Krakowska 6.

Żywność będzie wydawana w dniu:

21.04.2017 r.(piątek) w godzinach 09.30 – 13.30

Warsztaty żywieniowe w ramach POPŻ 2014-2020


W dniu 25.03.2017 r.(sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „ARKA” przy
ul. Poniatowskiego  20 (obok Biblioteki w Raszynie) odbędą się warsztaty
żywieniowe prowadzone w ramach działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016.

CZAS: 25.03.2017r. (sobota), godz. 11.00 – 15.00
MIEJSCE: siedziba Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ARKA” przy ul.
Poniatowskiego  20, 05-090 Raszyn (obok Biblioteki w Raszynie).

Warsztaty ekonomiczne w ramach POPŻ 2014-2020

W dniu 11.03.2017 r.(sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „ARKA” przy
ul. Poniatowskiego  20 (obok Biblioteki w Raszynie) odbędą się warsztaty
ekonomiczne prowadzone w ramach działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016.

CZAS: 11.03.2017r. (sobota), godz. 11.00 – 13.00
MIEJSCE: siedziba Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ARKA” przy ul.
Poniatowskiego  20, 05-090 Raszyn (obok Biblioteki w Raszynie).

Nowe numery telefonu

 

Nowe numery telefonów stacjonarnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie.

Uprzejmie informujemy, że od lutego 2017 obowiązują nowe numery telefonów.


Poniżej przedstawiamy nowe aktualne numery, pod które należy dzwonić:

 

Pokój nr 1 (parter)

świadczenie wychowawcze (500+)/stypendia szkolne

 22 102 99 10 Iwona Bystrzycka (również Świadczenia Rodzinne)

22 102 99 11 Aleksandra Olejnik/Paulina Potera -Cwyl

22 102 99 12 Anna Krysik

22 701 79 79 Infolinia 500+

22 701 77 00 Infolinia 500+ 

 

Pokój nr 2 (parter)

kancelaria

 22 102 99 13 Agnieszka Pietrusińska

 

fundusz alimentacyjny

 22 102 99 14 Sylwia Wacko

 

pracownik socjalny

22 102 99 15 Anna Głogowska -Nowak

 

Pokój nr 21 (II piętro)

 pracownicy socjalni

22 102 99 16 Magdalena Rydz, Małgorzata Kolmus, Ewa Melon

 

Pokój nr 22 (II piętro)

 księgowość

22 102 99 17 Iwona Suśniak, Wioletta Zając

 

Pokój nr 23 (II piętro)

 pracownicy socjalni

22 102 99 18 Katarzyna Wieteska, Karolina Staszewska

 

Pokój nr 20 (II piętro)

kierownik GOPS w Raszynie

22 102 99 19 Elwira Rogowska